Portal de tramitació electrònica

Verificació de documents electrònics

Aquest servei permet la verificació de la integritat i autenticitat dels documents electrònics emesos pels sistemes informàtics del’Ajuntament mitjançant la introducció del seu codi segur de verificació (art. 18 i 19, Llei 11/2007).
Introduïu el codi segur de verificació de la còpia impresa o electrònica del document que voleu verificar

Si us plau, per motius de seguretat, arrossegui cap a la dreta la fletxa de color vermell que hi ha a continuació fins que aquesta es torni de color verd.