Assessorament lingüístic per a la retolació d'establiments

Descripció

Sol·licitar l'assessorament lingüístic que ofereix l'Ajuntament, mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística, per tal de facilitar la revisió de la retolació dels establiments de la ciutat.


Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats, o el seu representant legal.


On es demana?

1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1
    08100 Mollet del Vallès
    Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal que empleneu el model de sol·licitud d'aquest tràmit i l'adjunteu a l'apartat de documentació corresponent.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 

Normativa aplicable

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

 

Observacions

Per a més informació:

Servei Local de Català de Mollet del Vallès
Centre de Serveis Can Lledó
C. Comte Urgell 26
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 19 92 / fax 93 570 59 73
a/e mollet@cpnl.cat


Model de sol·licitud

  Sol·licitud d'informe sobre la retolació exterior