Assessorament lingüístic per a la retolació d'establiments

Descripció

Sol·licitar l'assessorament lingüístic que ofereix l'Ajuntament, mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística, per tal de facilitar la revisió de la retolació dels establiments de la ciutat.


Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats, o el seu representant legal.


On es demana?

1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1
    08100 Mollet del Vallès
    Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal que empleneu el model de sol·licitud d'aquest tràmit i l'adjunteu a l'apartat de documentació corresponent.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Normativa aplicable

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

 

Observacions

Per a més informació:

Servei Local de Català de Mollet del Vallès
Centre de Serveis Can Lledó
C. Comte Urgell 26
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 19 92 / fax 93 570 59 73
a/e mollet@cpnl.cat


Model de sol·licitud

  Sol·licitud d'informe sobre la retolació exterior