Certificat de viabilitat del projecte del pla d'empresa

Descripció

La confecció per part de la persona emprenedora del pla d'empresa i del pla econòmic financer amb l'assessorament i seguiment d'EMFO permetrà l'anàlisi i l'estudi de la viabilitat econòmic-financera del seu projecte de negoci. Un cop analitzada aquesta, EMFO emet el certificat de Viabilitat del Projecte del Pla d'Empresa amb el que l'interessat podrà gaudir d'una bonificació en les taxes municipals d'obertura de l'activitat.


Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona emprenedora que tingui intenció d'obrir un negoci a Mollet i treballi el seu pla d'empresa amb el suport i assessorament tècnic d'EMFO.


On es demana?

1.  Presencialment demanant cita prèvia al MolletHub a l'Avinguda Jaume I, 32, 1a planta de Mollet del Vallès, trucant per telèfon al 93 570 5160 o enviant un correu a info@emfo.cat

2. A través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) que derivarà trucada per concertar cita prèvia amb EMFO.
 

Cost

L'equip d'EMFO presta el servei d'assessorament en la confecció del Pla d'Empresa, el Pla econòmic financer i el Certificat de Viabilitat del Projecte del Pla d'Empresa sense cost per a la persona interessada.
 

Documentació que cal aportar

Es facilita el model de pla d'empresa perquè la persona emprenedora pugui treballar el seu projecte des de la primera cita, assessorat per l'equip  d'EMFO.

Pla d'empresa

Pla econòmic financer