Acceptació de l'adjudicació d'un hort a Gallecs

Descripció

Comunicar l'acceptació de l'adjudicació d'una autorització per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs.

 
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica a la que li hagi estat adjudicada una autorització per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs.

 

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model de sol·licitud degudament emplenat.
 

Termini de resposta

Tres mesos.


Cost

És gratuït.
 

Observacions

Amb la sol·licitud d'acceptació de l'adjudicació de l'ús de l'hort s'haurà de fer un ingrés de 240,40 euros com a dipòsit a l'Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya que es retornarà una vegada es renunciï a l'hort, sempre i quan no s'hagin causat danys a la parcel·la.

En cas que es vulgui desistir de la sol·licitud d'autorització i no acceptar l'adjudicació, cal emplenar i presentar el model específic de desisitiment.


Model de sol·licitud

  Acceptació de l'autorització d'un hort a Gallecs

  Desistiment de l'autorització d'un hort a Gallecs