Ajut de menjador escolar i/o llibres

Descripció

Sol·licitar un ajut econòmic per cobrir les despeses de menjador escolar i/o per a l'adquisició de llibres de text, a favor de famílies que es trobin en una situació econòmica i social amb dificultats.


Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el tutor legal de nens i nenes de famílies que reuneixin els requisits establerts.


Documents que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació acreditativa que correspongui d'acord amb el que s'indica en el mateix model de sol·licitud.

Important: cal que la sol·licitud vagi signada pel sol·licitant i per tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.


Antelació amb què cal demanar

De manera habitual, el termini per a la presentació de les sol·licituds s'obre durant el mes de maig. Les sol·licituds hauran de presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana en els dies indicats d'acord amb el centre on l'alumnat hagi d'assistir durant el curs en qüestió.


On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

  Ajuntament de Mollet del Vallès
    
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès
  Tel. 93 571 95 05
   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat d'instància per a la sol·licitud d'ajut de menjador escolar i llibres degudament emplenat.

 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 

Documents relacionats

Consultar els terminis i les condicions a les bases reguladores generals i a les específiques de la convocatòria.

 

Model de sol·licitud

 Ajut de menjador escolar i/o llibres