Ajut de menjador escolar i/o llibres

Descripció

Sol·licitar un ajut econòmic per cobrir les despeses de menjador escolar i/o per a l'adquisició de llibres de text, a favor de famílies que es trobin en una situació econòmica i social amb dificultats.


Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el tutor legal de nens i nenes de famílies que reuneixin els requisits establerts i que NO hagin tingut atorgat l'ajut de menjador pel curs 2021-22.

 

Termini de presentació

El termini de presentació serà del 17 al 31 de maig de 2022.

 

Model de sol·licitud

 Ajut de menjador escolar i/o llibres  

 

Documents que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud específica i adjuntar, si escau, la documentació acreditativa que correspongui d'acord amb el que s'indica en el mateix model de sol·licitud. Consulteu el full informatiu sobre els requisits i documentació.

Si el tràmit es fa telemàticament, caldrà emplenar les dades del formulari i adjuntar el model de sol·licitud especific degudament emplenat.

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE INDIQUEU L'IDALU (núm. d'identificació de l'alumne).

  Nota sobre l'obligatorietat de comunicar DNI/NIE dels infants


On es demana

1. Preferentment, a través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del VallèsTramitar amb certificat. Caldrà adjuntar el model de sol·licitud específic degudament emplenat en l'apartat de documentació. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mobil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

2.En cas de no disposar dels mitjans per fer-ho telemàticament, es podrà fer presencialment, amb cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). Demaneu la vostra cita prèvia al web de reserves de cita prèvia.