Ajut de menjador escolar i/o llibres

Descripció

Sol·licitar un ajut econòmic per cobrir les despeses de menjador escolar i/o per a l'adquisició de llibres de text, a favor de famílies que es trobin en una situació econòmica i social amb dificultats.


Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el tutor legal de nens i nenes de famílies que reuneixin els requisits establerts i que no hagin validat la seva sol·licitud durant la setmana del 16 al 19 de juny


Documents que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud específica i adjuntar, si escau, la documentació acreditativa que correspongui d'acord amb el que s'indica en el mateix model de sol·licitud. Consulteu el full informatiu sobre els requisits i documentació.

Si el tràmit es fa telemàticament, caldrà emplenar les dades del formulari i adjuntar el model de sol·licitud especific degudament emplenat.

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE INDIQUEU L'IDALU (núm. d'identificació de l'alumne).


Antelació amb què cal demanar

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el període del 4 al 12 de juliol. Només cal que es presentin les sol·licituds que no hagin estat validades en el període del 16 al 19 de juny. 


On es demana

1. Preferentment, a través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificatCaldrà adjuntar el model de sol·licitud específic degudament emplenat en l'apartat de documentació.

2.En cas de no disposar dels mitjans per fer-ho telemàticament, es podrà fer presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia (cliqueu la icona Ajuts de menjador i llibres). ACTUALMENT NO HI HA HORES DISPONIBLES I, PER TANT, CALDRÀ QUE TRAMETEU LA VOSTRA SOL·LICITUD PER LA SEU ELECTRÒNICA O MITJANÇANT CORREU ADMINISTRATIU AMB CERTIFICACIÓ DE LA DATA DE TRAMESA.

 

Documents relacionats

Consultar els terminis i les condicions a les bases reguladores generals i a les específiques de la convocatòria.

 

Model de sol·licitud

 Ajut de menjador escolar i/o llibres