Ajut de menjador escolar i/o llibres

Enllaç fora de servei

Adreceu-vos al portal de tràmits de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Sol·licitar un ajut econòmic per cobrir les despeses de menjador escolar i/o per a l'adquisició de llibres de text, a favor de famílies que es trobin en una situació econòmica i social amb dificultats.


Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el tutor legal de nens i nenes de famílies que reuneixin els requisits establerts i que NO hagin tingut atorgat l'ajut de menjador pel curs 2021-22.

 

Termini de presentació

El termini de presentació serà del 17 al 31 de maig de 2022.

 

 

1. Preferentment, a través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Caldrà adjuntar el model de sol·licitud específic degudament emplenat en l'apartat de documentació. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mobil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

2.En cas de no disposar dels mitjans per fer-ho telemàticament, es podrà fer presencialment, amb cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). Demaneu la vostra cita prèvia al web de reserves de cita prèvia.