Ajut econòmic sobre l'impost de béns immobles per a persones en atur

Descripció

Sol·licitar un ajut econòmic adreçat a persones en atur i escassa capacitat econòmica per al pagament de la quota de l'impost sobre béns immobles.
 

Qui ho pot demanar?

Les persones empadronades a Mollet del Vallès subjectes passius de l'impost sobre béns immobles.


Antelació amb què cal demanar

Cal consultar la convocatòria a l'apartat de convocatòries públiques de la seu electrònica.


On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

  Ajuntament de Mollet del Vallès
    
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès
  Tel. 93 571 95 05
   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat d'instància per a la sol·licitud d'ajut d'escola bressol degudament emplenat.

 

Documents relacionats

Consultar els terminis i condicions a les bases reguladores generals i a les específiques de la convocatòria. d'aquests ajuts econòmics.


Model de sol·licitud

Ajut econòmic sobre l'impost de béns immobles per a persones en atur