Alertes sobre pagament de rebuts domiciliats

Descripció

Permet rebre alertes al correu electrònic per cada rebut domiciliat d’aquells tributs que l’Ajuntament té la recaptació delegada a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

 

Qui ho pot demanar?

Aquest servei s’ofereix únicament i de forma gratuïta als titulars dels rebuts que recapta l’ORGT per delegació de l’Ajuntament, i només requereix tenir domiciliat algun tribut, preferiblement l’impost de béns immobles.

 

On es demana

1.     A través d’Internet, sense certificat digital         
Cal adreçar-se a l’enllaç http://orgt.diba.cat/cat/T11alertes.asp amb la clau d’accés personal que facilita l’ORGT.

 

2.     Presencialment, a l’Oficina de l’ORGT a Mollet del Vallès   

Plaça Major 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 492 05 74
Horari: 8.30 a 14.00 h
orgt.molletvalles@diba.cat

 

Cost

El tràmit és gratuït

 

Observacions

Per cada rebut domiciliat el titular del rebut rebrà, amb uns quants dies d'antelació, un avís amb la informació del càrrec que tindrà lloc en el seu compte bancari. També rebrà un avís si està a punt de finalitzar el termini de pagament en el cas de rebuts pendents no domiciliats.

Trobareu més informació sobre les condicions del servei en l'enllaç web: http://orgt.diba.cat/cat/T11alertPop.asp