Alta en el cens d'animals de companyia

Descripció

Realitzar la inscripció obligatòria de gats i gossos en el cens d'animals de companyia de la ciutat.
 

Qui ho pot demanar?

Les persones propietàries de gossos i gats han de censar els animals dins un termini màxim de tres mesos del seu naixement o d'un mes de la seva adquisició o canvi de domicili.
 

Documents que cal aportar

- Sol·licitud degudament emplenada amb indicació del número de tatuatge o xip de l'animal.

- Cartilla sanitària veterinària

- En cas d'adopció, caldrà aportar document acreditatiu d'aquesta.
 

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat de sol·licitud i adjuntar la documentació corresponent.


Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa pels serveis de salut pública. No hi ha cap altre pagament anual. Restaran exemptes del pagament de la taxa les inscripcions de gossos pigalls i d'aquells gossos adoptats a associacions, entitats o refugis de protectores dels que s'acrediti el corresponent contracte d'adopció.

 

Observacions

Un cop feta la inscripció, s'enviarà una xapa identificativa amb el número de registre al domicili de la persona sol·licitant. L'animal haurà de portar la xapa al collar de manera obligatòria quan vagi per la via pública.

 

Model de sol·licitud

 Cens d'animals de companyia