Al·legacions o recursos a multes de trànsit

Descripció

Presentar un escrit d'al·legacions contra una denúncia, o un recurs de reposició contra una sanció, per infracció de la normativa sobre circulació de vehicles i persones.
 

Qui ho pot demanar?

La persona que figura com a infractora o una persona representant autoritzada.

 
Documents que cal aportar

Cal presentar un escrit amb les al·legacions que es considerin adients per a la pròpia defensa. Aquestes han d'estar motivades, justificades documentalment, o amb l'explicació detallada de la urgència o de la raó al·legada.
 

On es demana

1. Presencialment, amb cita prèvia, a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 472 91 18

2. Telemàticament, a la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 


Termini de resposta

La resposta a les al·legacions a la denúncia es resol en un termini màxim de quatre mesos. El recurs de reposició, d'alçada o ordinari contra la sanció es resol en el termini d'un mes.
 

Model de sol·licitud

 Al·legació o recurs a multes de trànsit