Autorització sanitària d'establiments de tatuatge i/o pírcing

Descripció

Sol·licitar l'autorització sanitària per als establiments que ofereixen serveis de tatuatge i/o pírcing.


Qui ho pot demanar?

La persona titular de l'establiment o un representant autoritzat.


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05
 


Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa pels serveis de salut pública.


Documents relacionats

Consultar terminis i condicions a l'Ordenança municipal sobre les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o pírcing.

 

Model de sol·licitud

 Autorització sanitària d'establiments de tatuatge i/o pírcing