Autorització sanitària d'establiments de tatuatge i/o pírcing

Descripció

Sol·licitar l'autorització sanitària per als establiments que ofereixen serveis de tatuatge i/o pírcing.


Qui ho pot demanar?

La persona titular de l'establiment o un representant autoritzat.


On es demana

  1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

        Ajuntament de Mollet del Vallès
        Pl. Major, 1.
        08100 Mollet del Vallès

     
  2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat.


D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa pels serveis de salut pública.


Documents relacionats

Consultar terminis i condicions a l'Ordenança municipal sobre les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o pírcing.

 

Model de sol·licitud

 Autorització sanitària d'establiments de tatuatge i/o pírcing