Baixa en el Padró Municipal d'Habitants

Descripció

Sol·licitar la baixa del Padró Municipal d'Habitants de les persones que consten en un domicili on ja no hi viuen. No és necessari sol·licitar la baixa quan es tramita l'alta en el padró d'un altre municipi. L'Institut Nacional d'Estadística comunica la baixa en el Padró Municipal d'Habitants de les persones que es traslladen a un altre municipi i s'hi donen d'alta, i les defuncions.

En cas que en un habitatge constin persones que ja no hi resideixen i que no han tramitat l'empadronament en un altre lloc, els nous propietaris o inquilins poden sol·licitar la seva baixa d'ofici.Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat amb interès legítim.

 

Documents que cal aportar

En cas de sol·licitar una baixa d'ofici, cal presentar una sol·licitud i aportar la documentació que acrediti que les persones ja no viuen en el domicili.
 


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05