Certificat de qualificació urbanística

Actualment aquest tràmit es troba en revisió per tal d’adaptar-lo a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la Generalitat i els governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Us recomanem que consulteu els serveis tècnics municipals (Pl. Major 1, telèfon 93 571 95 00 – 2 Obres) abans de tramitar la vostra sol·licitud.

 

Descripció

Sol·licitar un certificat que acrediti la qualificació urbanística d'un solar o d'una edificació.


Qui ho pot demanar?

La persona interessada o una persona representant autoritzada.


Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar un plànol d'emplaçament indicant la ubicació de la finca, signat per la persona sol·licitant.


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05


Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per expedició de documents administratius.


Model de sol·licitud

 Certificat de qualificació urbanística