Comandaments i targetes d'accés a zones de vianants

Descripció

Sol·licitar una targeta o un comandament per obrir les pilones d'accés als carrers de la ciutat que s'han convertit en zones de vianants.


Qui ho pot demanar?

Tots els veïns, propietaris de vehicles, habitatges, guals, establiments i similars de les zones de vianants amb accés controlat per pilones hidràuliques.

Abans de l'activació de les pilones es facilita una targeta o comandament d'accés als veïns de la zona. Els nous veïns poden presentar una sol·licitud per obtenir el seu dispositiu.
 

 On es demana

  1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

        Ajuntament de Mollet del Vallès
        Pl. Major, 1.
        08100 Mollet del Vallès

     
  2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 

Cost

Es pot adquirir una segona unitat o més presentant una sol·licitud i abonant el preu que indica l'Ordenança fiscal: Taxa per expedició de documents administratius.

 

Termini de resposta

1 setmana
 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general