Comandaments i targetes d'accés a zones de vianants

Descripció

Sol·licitar una targeta o un comandament per obrir les pilones d'accés als carrers de la ciutat que s'han convertit en zones de vianants.


Qui ho pot demanar?

Tots els veïns, propietaris de vehicles, habitatges, guals, establiments i similars de les zones de vianants amb accés controlat per pilones hidràuliques.

Abans de l'activació de les pilones es facilita una targeta o comandament d'accés als veïns de la zona. Els nous veïns poden presentar una sol·licitud per obtenir el seu dispositiu.
 

 On es demana

  1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

        Ajuntament de Mollet del Vallès
        Pl. Major, 1.
        08100 Mollet del Vallès

     
  2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat.

 

 Cost

Es pot adquirir una segona unitat o més presentant una sol·licitud i abonant el preu que indica l'Ordenança fiscal: Taxa per expedició de documents administratius.

 

Termini de resposta

1 setmana
 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general