Concessió de parada al mercat municipal o setmanal

Descripció

Sol·licitar la concessió d'una parada de venda al mercat municipal o al mercat setmanal, segons les condicions i els termes establerts en el Reglament del mercat municipal de Mollet del Vallès i el Reglament del mercat no sedentari de Mollet del Vallès.
 

Qui ho pot demanar?

La persona interessada o una persona representant autoritzada.
 

On es demana?

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat


Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal corresponent: taxa per la prestació dels serveis del mercat municipal i, en el cas del mercat setmanal, la taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic. 

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general