Consulta de documents de l’Arxiu Municipal

 Descripció

Consultar la documentació dipositada a l'Arxiu Municipal.

L'Arxiu s'encarrega de la custòdia i conservació dels fons documentals contemporanis generats per l'administració municipal des del segle XIX fins als nostres dies, així com del fons fotogràfic, d'imatges i de l'hemeroteca de la ciutat.
 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona pot demanar dia i hora, sempre que tingui interès legítim, realitzi una investigació històrica o el document sigui d'accés públic.
 

On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):
      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès
    
  Tel. 93 571 95 05
   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat

Per treballs de recerca, també us podeu adreçar directament a l'Arxiu Municipal.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 

Cost

Consulta gratuïta.

L'expedició de fotocòpies i reproduccions està subjecta a taxes públiques, d'acord amb el que estableix l'Ordenança fiscal: taxa per expedició de documents administratius.

 

Termini de resposta

15 dies

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general