Consulta de multes de trànsit

Descripció

El tràmit permet consultar les multes per infracció de circulació que han estat pagades o estan pendents de pagament.

Qui ho pot sol·licitar?
 
El titular de la multa que ha fet o ha de fer efectiu el seu pagament.

On es demana?     

 

1.    A través d'Internet amb certificat digital  .

Si disposeu de firma electrònica, podeu consultar les dades de la multa pagada mitjançant aquest enllaç web i també les dades corresponents a les multes pendents de pagament a través d'aquest altres enllaç web.

2.    Presencialment, a l'Oficina de l'ORGT a Mollet del Vallès   
       Plaça Major 1
       08100 Mollet del Vallès
       Tel. 93 492 05 74
       Horari: 8.30 a 14.00 h
       orgt.molletvalles@diba.cat

 


Cost

El tràmit és gratuït.

Observacions

Les dades facilitades per aquesta consulta fan referència a les multes de trànsit que, a data d'avui, es troben dins dels períodes de pagament, en voluntària o en via executiva, i figuren pendents de pagar o bé d'aquelles multes que ja han estat pagades.

Per a la bonificació del pagament de multes de trànsit, consulteu l'enllaç web següent: http://orgt.diba.cat/cat/I15pmboni.asp