Consulta de tributs pagats/pendents de pagament

Descripció

El tràmit permet consultar els rebuts pagats o pendents de pagament d'aquells tributs que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

Qui ho pot sol·licitar
 
El titular del tribut que ha fet o ha de fer efectiu el seu pagament.

 

On es demana

1.   Per a la consulta de tributs pagats: a través d'Internet amb certificat digital.

Si disposeu de firma electrònica, podeu consultar les dades del rebut pagat a l'enllaç web.

2. Per a la consulta dels tributs pendents de pagament: a través d'Internet amb certificat digital 

Si disposeu de firma electrònica, podeu consultar les dades dels tributs pendents de pagament en aquest altre enllaç web.
 

3. Presencialment, a l'Oficina de l'ORGT a Mollet del Vallès   

Plaça Major 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 492 05 74
Horari: 8.30 a 14.00 h

orgt.molletvalles@diba.cat


Per a la resta de tributs no delegats a l'ORGT cal adreçar-se presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça Major 1, 08100  Mollet del Vallès).
 

Cost

El tràmit és gratuït.
 

Observacions

Les dades facilitades per aquesta consulta fan referència als tributs que, a data d'avui, es troben dins dels períodes de pagament, en voluntària o en via executiva, i figuren pendents de pagar, o bé d'aquells tributs que ja han estat pagats.