Domiciliació bancària per a creditors

Descripció

Comunicar el número de compte corrent o llibreta d'estalvis perquè l'Ajuntament realitzi un pagament o una devolució d'ingressos indeguts a favor d'una persona física o jurídica.
 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que hagi de cobrar de l'Ajuntament, ja sigui en concepte de factures, subvencions o devolucions d'ingressos indeguts.
 

Documents que cal aportar

Cal emplenar el formulari i retornar-lo a l'Ajuntament. Prèviament, cal portar-lo a l'entitat financera (banc o caixa d'estalvis) perquè faci constar la veracitat de les dades que figuren al document.
 

On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

Model de sol·licitud

Ordre de domiciliació bancària per a creditors particulars