Duplicat de tributs pendents de pagament

Descripció

El tràmit permet obtenir un duplicat del document de pagament de tributs. En cas de no haver rebut l’avís per efectuar el pagament o si l'heu extraviat, aquest tràmit permet demanar un duplicat.

 

Qui ho pot sol·licitar?

La persona titular del tribut.

 

On es demana?     

En cas de sol·licitar el duplicat de pagament dels tributs següents:

  • impost de béns immobles (IBI)
  • impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
  • impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • tributs recaptats en via executiva

cal que us adreceu a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) a través dels mitjans següents:

      1. A través d'Internet al portal de l’ORGT, sense certificat digital 

Cal adreçar-se a l’enllaç web de la seu de l'ORGT i emplenar el formulari. Rebreu posteriorment un correu electrònic confirmant que l’ORGT ha rebut la vostra sol·licitud. Dies després, rebreu per correu postal el duplicat del document de pagament sol·licitat. Aquest duplicat s'enviarà a l'adreça fiscal que consta a l’ORGT.

      2. A través d’Internet amb certificat digital

Si disposeu de firma electrònica, podeu descarregar-vos un duplicat de pagament de forma immediata a l’enllaç

https://orgt.diba.cat/cat/cert/F2tpagat.asp?cdclie=123&municipi=1

 

      3. Presencialment, a l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la  Diputació de Barcelona (ORGT) a Mollet del Vallès. 

Plaça Major 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 934 920 574
Horari: 8.30 a 14.00 h
orgt.molletvalles@diba.cat

 

En cas de sol·licitar el duplicat de pagament dels tributs no delegats a l’ORGT cal adreçar-se a:

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Ajuntament de Mollet del Vallès
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

Cost

El tràmit és gratuït