Fraccionament o ajornament d'un deute tributari

Descripció

Sol·licitar l'ajornament o fraccionament d'un deute tributari.
 

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica titular del deute o una persona representant autoritzada.


Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud, indicant les dades del deute i la proposta d'ajornament o fraccionament.


On es demana

En el cas de fraccionar o ajornar els tributs següents

  • l'impost de béns immobles (IBI),
  • l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

cal que us adreceu a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) a través dels canals següents:

1. Presencialment, a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

    Plaça Major 1
    08100 Mollet del Vallès
    Tel. 93 492 05 74
    Horari: 8.30 a 14.00 h
    orgt.molletvalles@diba.cat

 

2. A través d'Internet, amb certificat digital, al portal de l'ORGT. Cal adreçar-se a l'enllaç 

 

En el cas de la resta de tributs, podeu sol·licitar l'ajornament o fraccionament a l'Ajuntament a través del canals següents:

1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1.
    08100 Mollet del Vallès

Cal que presenteu el model de sol·licitud degudament emplenat i amb la documentació acreditativa que correspongui.

2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital  .

Cal que indiqueu les vostres dades i les relatives al fraccionament o ajornament i adjunteu la documentació acreditativa que correspongui.

 

Model de sol·licitud

  Fraccionament o ajornament de deute tributari