Identificació de conductor responsable d'una multa

Descripció

El tràmit permet comunicar el conductor responsable d'infracció de circulació.

 

Qui ho pot sol·licitar?

El titular o arrendatari d'un vehicle que hagi rebut una notificació de denúncia per infracció de circulació i no fos el conductor del vehicle en el moment de la infracció de la multa

 

On es demana?   

1.     A través d'Internet amb certificat digital 

Cal adreçar-se a l'enllaç web, identificar-vos amb el vostre certificat i emplenar el formulari amb les dades de la denúncia.

2.     A través d'Internet sense certificat digital

Cal adreçar-se a l'enllaç web i identificar-vos amb la clau concertada que l'ORGT ha comunicat al titular de la multa juntament amb les dades de la denúncia.

3.     Presencialment, amb cita prèvia, a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) a Mollet del Vallès   

Plaça Major 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 472 91 18
Horari: 8.30 a 14.00 h
orgt.molletvalles@diba.cat


Observacions

Si el conductor no figura inscrit en el Registre de Conductors de la Direcció General de Trànsit, haurà de fer-ho per escrit adreçat al carrer Mejía Lequerica 12 – Barcelona 08028, adjuntant còpia de l'autorització administrativa que l'habilita per conduir a Espanya. Si el titular del vehicle és una empresa de lloguer sense conductor, l'esmentat document es podrà substituir per la còpia del contracte d'arrendament.