Informació ciutadana i empresarial

Descripció

Sol·licitar qualsevol informació sobre la ciutat i les gestions amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

 

 On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):
      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès amb certificat digital Tramitar amb certificat
   
 3. Per telèfon, trucant al 93 571 95 05
   

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

 

Termini de resposta
 
El termini de resposta serà en un termini màxim de 15 dies. 

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general