Informe sobre exclusió residencial

Descripció

Sol·licitar informe de valoració de la situació de risc d'exclusió residencial, tal i com contempla la Llei 24/2015 per impedir la interrupció dels subministraments (llum, aigua o gas) i/o evitar l'exclusió residencial a persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

 
Qui ho pot demanar?
 

La sol·licitud la poden realitzar les persones empadronades al municipi de Mollet del Vallès i que es trobin en alguns dels supòsits descrits a la llei 24/2015. S'entén que estan en situació risc d'exclusió residencial les persones o unitats familiars que tinguin uns ingressos inferiors a:

  • 2 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles.
  • 2,5 vegades l'IRSC, si es tracta d'unitats de convivència (més d'una persona).
  • 3 vegades l'IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.

Les mesures per garantir el dret d'accés al subministraments d'aigua, llum i gas seran aplicables també a les llars en que la unitat familiar no compleix aquest requisits però hi visqui alguna persona afectada per dependència energètica com el cas de persones que necessiten per sobreviure màquines assistides (en aquet cas s'han d'adreçar a la companyia subministradora amb el corresponent certificat mèdic).

Documents que cal aportar
 
En tots els casos cal presentar certificats d'ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys
 

Si s'escau, cal presentar també la resolució de reconeixement de situació de dependència
 

En relació amb els subministraments:

  • Fotocòpia de les factures de subministrament (aigua, gas, llum) pendents de pagament.
  • Fotocòpia de l'avís de la interrupció de subministrament (aigua, gas, llum).

En relació amb l'habitatge

  • Contracte de lloguer i darrer rebut pagat.
  • Darrera quota hipotecària pagada
  • Document que acrediti dació en pagament de l'entitat bancària.
  • En el cas de procediment d'execució hipotecària o procés de desnonament document acreditatiu.
  • En el cas d'ocupacions irregulars, document acreditatiu de sol·licitud de lloguer social.
 

On es demana?   

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1
    08100 Mollet del Vallès
   Tel.93 571 95 05

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud d'informe de valoració de situació d'exclusió residencial