Inscripció a la convocatòria de presentació de projectes per sol·licitar la gestió del servei de bar i servei de gots de la Festa Major

Descripció

Tramitar la inscripció a la convocatòria per sol·licitar llicències d'ocupació temporal d'espais específics durant la Festa Major on oferir el servei de bar i el servei de gots.
 


Qui ho pot demanar

Entitats ciutadanes degudament inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic de sol·licitud que correspongui.

 

On es demana

A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat.

 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 
Com demanar-ho

Podeu presentar la sol·licitud del 20 de juny al 4 de juliol de 2019

S'ha de presentar una instància genèrica especificant que es vol participar en la convocatòria per la gestió de bar i/o servei de gots de la Festa Major de 2019 i adjuntar documentació requerida, el projecte corresponent de gestió del servei de bar i /o el projecte de servei de gots (veure criteris).

Els criteris per atorgar llicències d'ocupació temporal d'espais específics durant la Festa Major on oferir el servei de bar i el servei de gots sortirà publicat a partir del 20 de juny de 2019 al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

També els podeu trobar en el aquest enllaç.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Observacions

Per a més informació sobre els criteris d'atorgament consulteu el document: Criteris per atorgar llicències d'ocupació temporal d'espais específics durant la Festa Major on oferir el servei de bar i el servei de got.

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general-instància genèrica