Inscripció en la Fira d'Artesans

Descripció

Sol·licitar una parada per mostrar i vendre productes artesans de fabricació pròpia en la Fira d'Artesans de Mollet del Vallès. La Fira està organitzada per l'Ajuntament amb el suport de l'Associació de Veïns de la Fira d'Artesans.


Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que tingui la condició legal d'artesà.
 

Documents que cal aportar

Les persones interessades hauran d'emplenar un formulari i  presentar-lo en el registre d'entrada.

  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia del Carnet d'Artesà vigent
  • Dossier/ Currículum de l'artesà, del producte, de les fires a les quals ha participat, del procés de fabricació, etc.
  • Fotocòpia de la Carta d'Artesà Alimentari en cas de vendre productes alimentaris.
  • Fotocòpia del Registre Sanitari com elaboradors del producte, expedit per sanitat.
  • Fotografies del taller i dels productes que s'exposaran a la Fira.


 On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

Cost

S'aplicarà la tarifa d'acord amb el que estableix l'Ordenança de preus públics: Preu públic per la prestació dels serveis d'activitats firals d'àmbit comercial.

 

Documents relacionats

 Document de regulació de la inscripció i la participació en la Fira d'Artesans


Model de sol·licitud

 Inscripció a la Fira d'Artesans