Inscripció en la rua i en el concurs de comparses i carrosses del Carnaval

Descripció

Tramitar la inscripció en la rua i en el concurs de comparses i carrosses del Carnaval.

 
Qui ho pot demanar?

Entitats ciutadanes i col·lectius de més de 10 persones.
 

Antelació amb què cal demanar

El calendari per a les inscripcions es publica aproximadament un mes abans del diumenge de Carnaval.
 

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat d'instància per a la inscripció en la rua i concurs del Carnalval degudament emplenat.

Observacions

Les carrosses que participin en la rua no podran superar les dimensions següents: 10m de llarg, 4m d'alçada i 2,50m d'amplada. Les carrosses i altres vehicles que participin en la rua hauran de tenir l'assegurança obligatòria, així com una assegurança de danys a tercers en la qual es faci constar que l'esmentada carrossa o vehicle està autoritzat per participar en la rua de l'any en curs.


Model de sol·licitud

  Inscripció en la rua i el concurs del Carnaval
 

Documents relacionats

  Bases de participació 2018