Inscripció en la rua i en el concurs de comparses i carrosses del Carnaval

Descripció

Tramitar la inscripció en la rua i en el concurs de comparses i carrosses del Carnaval.

 
Qui ho pot demanar?

Entitats ciutadanes i col·lectius de més de 10 persones.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic de sol·licitud que correspongui.


Antelació amb què cal demanar

El calendari per a les inscripcions es publica aproximadament un mes abans del diumenge de Carnaval.
 

On es demana

1. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat d'instància per a la inscripció en la rua i concurs del Carnaval degudament emplenat.

Les entitats ciutadanes resten obligades a presentar el tràmit telemàticament en virtut de l'article 14 de la lei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

2. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

Observacions

Les carrosses que participin en la rua no podran superar les dimensions següents: 10m de llarg, 4m d'alçada i 2,50m d'amplada. Les carrosses i altres vehicles que participin en la rua hauran de tenir l'assegurança obligatòria, així com una assegurança de danys a tercers en la qual es faci constar que l'esmentada carrossa o vehicle està autoritzat per participar en la rua de l'any en curs.


Model de sol·licitud

  Inscripció en la rua i el concurs del Carnaval
 

Documents relacionats

  Bases de participació