Justificació econòmica de subvencions per part d'entitats ciutadanes i persones jurídiques

 

Descripció

Justificar la despesa realitzada amb les subvencions econòmiques atorgades per l'Ajuntament a entitats ciutadanes i/o persones jurídiques en general.
 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol entitat ciutadana o persona jurídica que hagi rebut una subvenció econòmica de l'Ajuntament.
 

On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05


Documents que cal aportar

Cal presentar el formulari emplent i adjuntar fotocòpia de totes les factures i/o documents acreditatius de la despesa; aquestes fotocòpies han de ser acarades amb el document original pel personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).


Model de sol·licitud

 Justificació de subvenció entitats i persones jurídiques