Justificació econòmica de subvencions per part de persones físiques

 

Descripció

Justificar la despesa realitzada amb les subvencions econòmiques atorgades per l'Ajuntament a persones físiques.
 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física que hagi rebut una subvenció econòmica de l'Ajuntament.
 

Documents que cal aportar 

Cal presentar el formulari emplenat  i adjuntar fotocòpia de totes les factures i/o documents acreditatius de la despesa; aquestes fotocòpies han de ser acarades amb el document original pel personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). 
 

On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05


Model de sol·licitud 

 Justificació de subvenció persones físiques