Justificant de béns

Descripció

Sol·licitar un document que justifica si la persona interessada figura o no als padrons fiscals municipals. S'emet per poder demostrar davant altres administracions els béns que poseeix la persona sol·licitant en el terme municipal.
 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada.
 

Documents que cal aportar

DNI, passaport o qualsevol document oficial d'identitat.

 

On es demana

Presencialment, a l’Oficina de l’ORGT a Mollet del Vallès   

Plaça Major 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 492 05 74
Horari: 8.30 a 14.00 h
orgt.molletvalles@diba.cat

 

 Cost

Gratuït