Justificant o certificat de pagament de tributs

Descripció

El tràmit permet obtenir un document per tal d'acreditar que s'ha efectuat el pagament d'un tribut.

 

Qui ho pot demanar?

La persona titular del rebut que va efectuar el pagament.

 

On es demana?

En cas de sol·licitar el certificat de pagament de l'exercici anterior o l'exercici en curs dels tributs següents:

  • impost de béns immobles (IBI)
  • impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
  • impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • tributs recaptats en via executiva

cal que us adreceu a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) a través dels mitjans següents:

1.     A través d'Internet sense certificat digital 

Cal adreçar-se a l'enllaç web i emplenar el formulari de sol·licitud

Un cop enviat el formulari, rebreu un correu electrònic confirmant que l'ORGT ha rebut la vostra sol·licitud. Dies després, i un cop efectuades les comprovacions pertinents, rebreu per correu postal el certificat del pagament sol·licitat. El certificat s'enviarà a l'adreça fiscal que consta a l'ORGT.

2.     A través d'Internet amb certificat digital 

Si disposeu de certificat digital podeu descarregar-vos un certificat de pagament de forma immediata clicant a l'opció corresponent ("descarregueu-vos un certificat de pagament ara mateix") de l'enllaç web.

3.      Presencialment, a l'Oficina de l'ORGT a Mollet del Vallès   

Plaça Major 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 492 05 74
Horari: 8.30 a 14.00 h
orgt.molletvalles@diba.cat

 

Si voleu sol·licitar un certificat o justificant de pagament en voluntària dels darrers quatre anys de l'impost de béns immobles (IBI) o dels tributs no delegats a l'ORGT, podeu adreçar la vostra sol·licitud a l'Ajuntament a través dels mitjans següents:

      1.     Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

              Ajuntament de Mollet del Vallès
              Pl. Major, 1
              08100 Mollet del Vallès
              Tel.93 571 95 05

 

       2.     A través d'Internet, al portal d'administració electrònica amb certificat digital Tramitar amb certificat

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general