Obtenció de certificat d'empadronament (individual o de convivència)

 Descripció

Obtenir un document electrònic que certifica l'empadronament en un domicili de la ciutat. El document pot incloure una única persona o totes les que conviuen en el mateix habitatge. S'ha de sol·licitar certificat històric d'empadronament en aquests casos: 

 • Cal demostrar que s'ha estat empadronat/ada en un domicili on avui ja no s'hi viu.
 • Cal demostrar que s'està empadronat/ada des d´una data determinada.

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona amb interès legítim, o una persona representant autoritzada.

 

Documents que cal aportar

 • Sol·licitud presencial o per fax:
  • Document d'identificació personal. 
  • En cas d'actuar en nom d'una altra persona: autorització i document d'identificació personal de qui sol·licita el volant.
 • Sol·licitud telemàtica: 
  • Certificat digital.

On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):
      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital (certificats individuals en català i castellà i de convivència en català).  Tramitar amb certificat
 3. Per fax al núm. 93 571 95 04 adjuntant còpia del document d'identitat (DNI, NIE, passaport).
   

Termini de resposta

L'expedició es fa de manera immediata, si es demana de forma presencial o per internet a la seu electrònica.

En el cas dels certificats històrics, cal preveure un termini màxim d'una setmana, d'acord a la recerca que calgui fer per documentar-ho; s'ha de sol·licitar presencialment i abonar la taxa corresponent (Ordenança fiscal: Taxa per expedició de documents administratius)

 

Observacions

Actualment, des de la seu electrònica, només s'emeten de forma immediata certificats individuals en català i castellà i certificats de convivència en català. Si necessiteu un certificat de convivència en castellà podeu sol·licitar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.