Pagament de tributs i multes

Descripció

Realitzar el pagament d'un tribut o multa de circulació.


Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada.

 

Com es pot fer el pagament?    

Per aquells tributs que per delegació de l'Ajuntament recapta l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) podeu realitzar el pagament mitjançant les modalitats següents:

1.     Banca electrònica.

Per poder efectuar aquest tipus de pagament cal ser client d'una entitat bancària o caixa d'estalvis que disposi d'aquesta modalitat de pagament d'impostos. Si la vostra entitat en disposa, accediu a "banca electrònica". Des d'allà podreu gestionar el pagament. També podeu iniciar el pagament a l'enllaç web habilitat per aquest tràmit a la seu de l'ORGT. Caldrà indicar les dades relatives a Emissor (E), Referència (R), Identificació (Id) i Import (EUR) que figuren en l'avís de pagament.

2.      Targeta bancària

Mitjançant la targeta bancària podeu realitzar el pagament, en període voluntari o en via executiva. S'admeten les targetes bancàries dels tipus Visa-Classic, Visa-Oro, Visa-Electron, Mastercard, Maestro i Eurorcard. Cal adreçar-se a l'enllaç web de la seu de l'ORGT.

El pagament s'ha d'efectuar dins del termini indicat en l'avís. Si ja ha transcorregut aquest termini podeu sol·licitar un nou document per pagar o bé, segons la situació del vostre expedient, fer el pagament amb document caducat.

Per procedir amb el pagament cal introduir i validar les dades que se us sol·licitaran sobre el pagament que trobareu en l'avís corresponent i sobre la targeta bancària. Un cop formalitzat, rebreu el comprovant acreditatiu del pagament efectuat.

Per a la resta de tributs la recaptació dels quals no ha estat delegada a l'ORGT, podeu adreçar-vos a les entitats col·laboradores i realitzar el pagament amb codi de barres.