Permuta de l'autorització d'un hort a Gallecs

Descripció

Sol·licitar la permuta entre dues autoritzacions per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs.

 
Qui ho pot demanar?

Qualssevol persones físiques o jurídiques les que els hagi estat adjudicada una autorització per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs i que la vulguin permutar entre elles.

 

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model de sol·licitud degudament emplenat.
 

Termini de resposta

Tres mesos.


Cost

És gratuït.
 

Observacions

Es podrà sol·licitar amb la sol·licitud anual de renovació i en el termini màxim de 15 dies d'ençà hagi estat efectuada l'adjudicació de l'hort.


Model de sol·licitud

  Permuta de l'autorització d'un hort a Gallecs