Petició d’entrevista amb la Regidoria de Barri

 

Descripció

Sol·licitar una entrevista personal amb el regidor o la regidora de Barri.

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o entitat interessada.

 

On es demana

  1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):
        Ajuntament de Mollet del Vallès
        Pl. Major, 1.
        08100 Mollet del Vallès
  2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, sense certificat digital 
  3. Per telèfon: 93 571 95 00

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


 Termini de resposta

10 dies

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general