Proposta d'informe d'habitatge per a reagrupament familiar

Descripció

Sol·licitar un informe de disponibilitat d'habitatge adequat per al reagrupament familiar de persones estrangeres.


Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona estrangera, major d'edat, amb residència a Mollet del Vallès i amb permís legal de residència per un any, i que vulgui portar algun dels seus familiars a viure amb ella (cònjugue, fills o menors al seu càrrec, ascendents del reagrupant o del cònjugue).


Documents que cal aportar

Cal presentar la sol·licitud i adjuntar la documentació següent:

  • NIE i passaport vigent (solament primera pàgina)

  • Escriptura de propietat degudament registrada al Registre de la Propietat

  • Contracte de lloguer degudament registrat i amb dipòsit de fiança a l'INCASOL

  • Darrer rebut de lloguer

  • Darrers rebuts d'aigua i electricitat

  • Cèdula d'habitabilitat

  • Declaració responsable sobre estat i ús de l'habitatge
     

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. Mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digital o IdCat Mobil . Cal adjuntar el model normalitzat de sol·licitud i adjuntar la documentació corresponent en cada cas.

 

Cost

L'informe està exempte de taxa municipal.


Model de sol·licitud i declaració responsable

 Informe d'habitatge per a reagrupament familiar d'estrangers

 Declaració responsable sobre estat i ús de l'habitatge