Proposta d'informe d'habitatge per a reagrupament familiar

Descripció

Sol·licitar un informe de disponibilitat d'habitatge adequat per al reagrupament familiar de persones estrangeres.


Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona estrangera, major d'edat, amb residència a Mollet del Vallès i amb permís legal de residència per un any, i que vulgui portar algun dels seus familiars a viure amb ella (cònjugue, fills o menors al seu càrrec, ascendents del reagrupant o del cònjugue).


Documents que cal aportar

Cal presentar la sol·licitud i adjuntar la documentació següent:

  • Document d'identitat (passaport o targeta NIE).
  • Títol pel qual s'habita al domicili (escriptura de propietat o contracte de lloguer). Cal portar-ne l'original i una còpia a efectes del seu acarament.
  • Cèdula d'habitabilitat de l'habitatge (en cas de tenir-la).


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05
 

Cost

L'informe està exempte de taxa municipal.


Model de sol·licitud

 Informe d'habitatge per a reagrupament familiar d'estrangers