Proposta d'informe municipal per documentar informes d'estrangeria

Descripció

Informe necessari per demanar una autorització de residència temporal per arrelament o per esforç d'integració social, quan la persona estrangera no té vincles familiars o, en cas d'existir, no els pot demostrar.


Qui ho pot demanar?

Persones de nacionalitat estrangera que volen legalitzar la seva situació administrativa.


Documents que cal aportar

Qualsevol documentació que justifiqui el treball, la formació, els mitjans de vida, etc.


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

Cost

L'informe està exempt de taxa municipal.


Model de sol·licitud

 Proposta informe estrangeria