Queixes i suggeriments

Descripció

Presentar un suggeriment, una proposta o una queixa als diferents serveis de l'Ajuntament.
 


Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o entitat interessada.
 

Documents que cal aportar

Es poden aportar els documents que calgui per documentar la queixa, la proposta o el suggeriment que es vol fer.


On es demana

  1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):
        Ajuntament de Mollet del Vallès
        Pl. Major, 1.
        08100 Mollet del Vallès
  2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, sense certificat digital Tramitar sense certificat
  3. Per correu ordinari enviant l'escrit a l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
  4. Per telèfon, trucant al 93 571 95 00.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 

Observacions

Qualsevol altra tràmit que no correspongui a una queixa, proposta o suggeriment i que es presenti mitjançant aquest tràmit es tindrà per no presentat.

 

Termini de resposta

3 mesos

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general