Queixes i suggeriments

Descripció

Presentar un suggeriment, una proposta o una queixa als diferents serveis de l'Ajuntament.
 


Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o entitat interessada.
 

Documents que cal aportar

Es poden aportar els documents que calgui per documentar la queixa, la proposta o el suggeriment que es vol fer.


On es demana

  1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):
        Ajuntament de Mollet del Vallès
        Pl. Major, 1.
        08100 Mollet del Vallès
  2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, sense certificat digital Tramitar sense certificat
  3. Per correu ordinari enviant l'escrit a l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
  4. Per telèfon, trucant al 93 571 95 00.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Observacions

Qualsevol altra tràmit que no correspongui a una queixa, proposta o suggeriment i que es presenti mitjançant aquest tràmit es tindrà per no presentat.

 

Termini de resposta

3 mesos

 

Model de sol·licitud

  Queixes i suggeriments