Recuperació d'un animal de companyia perdut

Descripció

La denúncia de la pèrdua o robatori d'un animal domèstic es pot fer a la Policia Municipal i als serveis municipals de Salut Pública.
 

Qui ho pot demanar?

La persona propietària de l'animal de companyia perdut o robat.
 

Documents que cal aportar

El xip o tatuatge de l'animal permet als serveis públics conèixer la persona propietària i facilitar-ne la devolució des del lloc on s'hagi trobat.


On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat d'instància (la taxa que correspongui es liquidarà i notificarà posteriorment).

 

Cost

Les despeses ocasionades per la recuperació i custòdia de l'animal perdut aniran a càrrec de la persona propietària i s'abonaran en el moment que es lliuri l'animal, si fos el cas, o es reculli de la societat protectora.
 

Model de sol·licitud

 Recuperació d'un animal de companyia perdut