Recuperació d'un animal de companyia perdut

Descripció

La denúncia de la pèrdua o robatori d'un animal domèstic es pot fer a la Policia Municipal i als serveis municipals de Salut Pública.
 

Qui ho pot demanar?

La persona propietària de l'animal de companyia perdut o robat.
 

Documents que cal aportar

El xip o tatuatge de l'animal permet als serveis públics conèixer la persona propietària i facilitar-ne la devolució des del lloc on s'hagi trobat.


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05
 

Cost

Les despeses ocasionades per la recuperació i custòdia de l'animal perdut aniran a càrrec de la persona propietària i s'abonaran en el moment que es lliuri l'animal, si fos el cas, o es reculli de la societat protectora.
 

Model de sol·licitud

 Recuperació d'un animal de companyia perdut