Renovació d'empadronament per a estrangers no comunitaris

Descripció

Renovar la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants, tràmit que han de fer les persones estrangeres que no tinguin la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, ni de l'Espai Econòmic Europeu, ni de Suïssa, i que no disposin d'un permís de residència permanent.


Qui ho pot demanar?

La persona interessada, o qualsevol altra amb un document notarial generat a Espanya que l'acrediti com a representant. En cas de menors d'edat, els seus pares o representants legals.


Documents que cal aportar

Passaport, document d'identitat del país d'origen o targeta de residència.


On es demana

 Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05


Observacions

L'Ajuntament envia una carta a aquella persona que hagi de renovar el seu empadronament a efectes informatius i al domicili que consta en el Padró Municipal d'Habitants. En cas de no renovar l'empadronament, es tramita la seva baixa.