Renovació de l'autorització d'un hort a Gallecs

Descripció

Sol·licitar la renovació de l'autorització per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs.

 
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica titular de l'autorització d'ús d'un hort a Gallecs.

 

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat.Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Termini de resposta

Tres mesos.


Cost

És gratuït.
 

Observacions

La renovació de l'autorització l'haurà de demanar el titular.

L'autorització de l'ús de l'hort tindrà una durada mínima d'un any.

Si l'hort està en bones condicions quedarà automàticament renovat i ja no se'n notificarà la renovació.


Model de sol·licitud

  Renovacio d'autorització d'un hort a Gallecs