Renovació del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

Descripció

El tràmit permet fer la renovació de la inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatges de Protecció Oficial (RSHPO).

D'acord amb la disposició transitòria sisena del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, es disposa que les persones inscrites en el RSHPO tenen un termini d'un any per renovar la seva sol·licitud.

 

Qui ho pot demanar?

Persones amb resolució favorable d'inscripció al RSHPO sempre que NO s'hagin produït modificacions substancials en la seva sol·licitud.

En cas que tingueu dubtes respecte als canvis substancials, feu la consulta a l'Oficina Local d'Habitatge mitjançant l'adreça electrònica: bhabitatge@molletvalles.cat

 

 

Com es demana

Amb una instància genèrica i haureu d'indicar en la part expositiva (SOL·LICITO) el text següent: "estic interessat en renovar la meva inscripció al RSHPO i segueixo complint els requisits establerts en la normativa vigent"

 

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina Local d'Habitatge (amb cita prèvia)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general/instància genèrica, amb certificat digital Tramitar amb certificat.

Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mobil (consulteu aquí com obtenir-lo).

 

Termini de sol·licitud

Un any a partir de la data que consta en el decret d'inscripció que heu rebut.

 

Documents relacionats

  Reglament del registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mollet del Vallès.