Renovació padronal - Comunicació de variacions padronals

Descripció

Comunicar les dades que hagin tingut variació en relació amb la inscripció padronal que figura en el padró municipal d'habitants i que ha estat notificada en la campanya quinquenal de renovació padronal.


Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat que vulgui comunicar canvi en les seves dades padronals. 


Documents que cal aportar

Caldrà aportar o adjuntar els documents acreditatius de la variació que es vulgui comunicar, a excepció de les dades sobre nivell d'estudis o telèfon que es podran comunicar sense justificació documental.

 

Termini de resolució

El termini per a la renovació de dades padronals finalitzarà el 22 de juny de 2021. 

 

On es demana

1. Telefònicament, al telèfon 93 571 95 05.

2. Per correu electrònic, a l'adreça padro@molletvalles.cat

3. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès (amb cita prèvia)

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès

4. Mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de renovació padronal - comunicació de variacions padronals, amb certificat digital o IdCat Mobil Tramitar amb certificat

 

Observacions

En el cas que es vulgui comunicar la baixa d'alguna de les persones que figuren en el full de dades padronals, el tràmit s'haurà de fer presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o bé telemàticament a través de la seu electrònica.