Renúncia de l'autorització d'un hort a Gallecs

Descripció

Sol·licitar la renúncia a l'autorització per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs.

 
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica titular de l'autorització d'ús d'un hort a Gallecs.

 

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model de sol·licitud degudament emplenat juntament amb el document de l'Incasòl per a la devolució del dipòsit.
 

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Termini de resposta

Tres mesos.


Cost

És gratuït.
 

Observacions

La renúncia es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

L'hort ha d'estar en bones condicions.

S'ha d'adjuntar el document de l'Incasòl per a la devolució del dipòsit.


Model de sol·licitud

  Renúncia a l'autorització d'un hort a Gallecs

Altres documents

Devolució de dipòsit (Incasòl)