Reserva d'estacionament puntual

Descripció

Autoritzar l'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament de vehicles durant un període breu de temps, per fer una mudança o per altres usos com càrrega i descàrrega puntual.
 

Qui ho pot demanar?

La persona interessada o una persona representant autoritzada.
 

On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat.

 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.

 

Model de sol·licitud

 Reserva d'estacionament