Retorn de fiança o dipòsit d'obres

Descripció

Sol·licitar el retorn dels diners dipositats com a fiança en garantia de la correcta gestió dels residus d'una obra.


Qui ho pot demanar?

La persona titular del dipòsit.


Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar, en el cas de les comunicacions prèvies:

 • Carta de pagament original del dipòsit.
   
 • Certificat original expedit per la Deixalleria o per l'empresa autoritzada que ha rebut els residus.


Cal presentar una sol·licitud i adjuntar, per a llicències d'obres:


On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model específic de sol·licitud degudament emplenat i la documentació abans indicada.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 

Observacions

L'import del dipòsit es retorna al titular per transferència bancària.

  

Model de sol·licitud

  Sol·licitud devolució de dipòsits i full de transferència