Retorn de fiança o dipòsit d'obres

Descripció

Sol·licitar el retorn dels diners dipositats com a fiança en garantia de la correcta gestió dels residus d'una obra.


Qui ho pot demanar?

La persona titular del dipòsit.


Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar, per a un assabentat d'obra:

 • Carta de pagament original del dipòsit.
   
 • Certificat original expedit per la Deixalleria o per l'empresa autoritzada que ha rebut els residus.


Cal presentar una sol·licitud i adjuntar, per a obres menors i majors:


On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat.

 

Observacions

L'import del dipòsit es retorna al titular per transferència bancària.

  

Model de sol·licitud

  Sol·licitud devolució de dipòsits