Retorn de fiança o dipòsit d'obres

Descripció

Sol·licitar el retorn dels diners dipositats com a fiança en garantia de la correcta gestió dels residus d'una obra.


Qui ho pot demanar?

La persona titular del dipòsit.


Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar, en el cas de les comunicacions prèvies:

 • Carta de pagament original del dipòsit.
   
 • Certificat original expedit per la Deixalleria o per l'empresa autoritzada que ha rebut els residus.


Cal presentar una sol·licitud i adjuntar, per a llicències d'obres:


On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model de sol·licitud degudament emplenat i la documentació abans indicada.

 

Observacions

L'import del dipòsit es retorna al titular per transferència bancària.

  

Model de sol·licitud

  Sol·licitud devolució de dipòsits i full de transferència