Salubritat en habitatges i establiments

Descripció

Posar en coneixement de l'Ajuntament una situació d'insalubritat en un habitatge o en un establiment de la ciutat, per tal que s'actuï en conseqüència i es resolgui.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o entitat interessada.

Com i on es pot fer el tràmit?

1. Presencialment a:

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1.
08100 Mollet del Vallès

2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Termini de resposta

30 dies


Model de sol·licitud

  Sol·licitud general